Warning: include(//components/com_masscontent/page.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /index.php on line 98

Warning: include(//components/com_masscontent/page.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /index.php on line 98

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//components/com_masscontent/page.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php/pear5') in /index.php on line 98

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:98) in /libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:98) in /libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index.php:98) in /libraries/joomla/session/session.php on line 426

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index.php:98) in /plugins/system/jfrouter.php on line 315

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index.php:98) in /plugins/system/jfrouter.php on line 316

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index.php:98) in /plugins/system/jfrouter.php on line 317
Podatek dochodowy od osób fizycznych - Główne zmiany w 2007 roku

Podatek dochodowy od osób fizycznych - Główne zmiany w 2007 roku

autor: Alex Staniszewski, Grudzień 2006

Opodatkowanie osoby fizycznej

Miejsce zamieszkania

Kryteria miejsca zamieszkania będą teraz oparte na warunkach z modelu konwencji podatkowej OECD. Rezydenci w Polsce są obiektem nieograniczonych zobowiązań podatkowych co do ich międzynarodowych przychodów. Rezydent jest definiowany jako osoba, której centrum osobistych lub ekonomicznych korzyści znajduje się w Polsce lub która spędza więcej niż 183 dni w Polsce w roku podatkowym (kalendarzowym).

Przychody kapitałowe ze sprzedaży nieruchomości

Zyski będą opodatkowane obecnie na poziomie 19 procent przychodów ze sprzedaży pomniejszonych o koszty zakupu.

Poprzednio transakcje sprzedaży nieruchomości były opodatkowane w wysokości 10 procent przychodu ze sprzedaży, z wyłączeniem sprzedaży nieruchomości po upływie pięciu pełnych latach od jej nabycia.

Opodatkowanie działalności gospodarczej

Mały podatnik

Mały podatnik jest zdefiniowany jako podmiot, którego sprzedaż brutto (sprzedaż netto plus VAT) nie przekroczyła 800 000 EURO w ciągu ubiegłego roku podatkowego.

Tacy podatnicy mogą stosować przyspieszoną amortyzację podatkową (to jest 100 procent) do materialnych i niematerialnych środków trwałych zakupionych za kwotę do 50 000 EURO w danym roku podatkowym (wyłączając nieruchomości i samochody osobowe).

Trzeba zauważyć, że powyższe rozwiązanie jest traktowane jako forma wsparcia przez państwo (de minimis) i może wpłynąć na sytuację podatnika w momencie, gdy ubiega się o inne formy wsparcia przez państwo, np. rozłożenie na raty płatności zobowiązania podatkowego lub zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Samozatrudnienie (definicja)

Możliwość samozatrudnienia została zawężona. Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące kryteria:

  • klient ponosi cywilną odpowiedzialność za podejmowaną działalność;
  • działalność odbywa się w czasie i miejscu wskazanym przez klienta;
  • zleceniobiorca nie ponosi ryzyka ekonomicznego związanego z jego działalnością.

Umowa o dzieło

Takie kontrakty mogą pociągać za sobą zdecydowane zmniejszenie konsekwencji podatkowych, ponieważ w ich przypadku możliwe jest zastosowanie kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50 procent uzyskanego przychodu.

Rodzaje działalności kwalifikujące się do wykorzystania takiego rozwiązania zostaną poważnie ograniczone od 1 stycznia 2007, i będą obejmować: wynalazki, topografie układu scalonego, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe i wzory zdobnicze.

Zyski i straty wynikające z różnic kursowych (art. 9b i 15a)

Zdolność posługiwania się zarówno metodami rachunkowości (wszystkie dodatnie i ujemne różnice kursowe zrealizowane oraz niezrealizowane), jak i metodą podatkową (zrealizowane dodatnie i ujemne różnice kursowe). Do końca stycznia 2007 roku należy dokonać wyboru trybu postępowania i jest on ważny przez 3 lata podatkowe. Jedynie jednostki poddane audytowi przez biegłego rewidenta mogą wybrać posługiwanie się metodą rachunkowości.

Koszty stanowiące koszty uzyskania przychodu

  • Obecnie wszelkie wydatki związane z reklamą, zarówno publiczną jak i niepubliczną stanowią koszty uzyskania przychodu. Poprzednio wydatki na reklamę publiczną mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu jedynie w wysokości 0,25% obrotu.
  • Wydatki na cele medyczne (np. pakiety - obsługa medyczna pracownika).

Wydatki nie odliczane już od podatku

  • Koszty reprezentacji, a mianowicie usługi cateringowe, jedzenie i napoje.

Definicja wydatków

Wydatki są teraz definiowane jako bezpośrednie i pośrednie. To pozwoli na odprowadzanie częściowych wydatków do odpowiednich okresów podatkowych.

Samochody osobowe - klasyfikacja

Definicja samochodów osobowych została zawężona w celu uniknięcia lub zmniejszenia szans zaklasyfikowania takiego pojazdu jako samochodu ciężarowego, co stanowi podstawę do stosowania korzystniejszych regulacji dotyczących amortyzacji.

Amortyzacja podatkowa

Kończy się teraz główna 30 procentowa stawka amortyzacji dla nowych środków trwałych (sprzęt/wyposażenie). Środki zakupione przez duże firmy będą głównie podstawą do niższych stawek amortyzacji. Jakkolwiek, środki zakupione do 31 grudnia 2006 pozostaną podstawą do obecnych stawek amortyzacji.

Korzystniejsze warunki składania kwartalnych deklaracji podatkowych

Mali podatnicy - zdefiniowani powyżej - mogą składać deklaracje podatkowe oraz wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w okresach kwartalnych. Ten sam przepis odnosi się do nowoutworzonych jednostek w pierwszym roku funkcjonowania.

Deklaracje podatkowe

System wypełniania miesięcznych lub kwartalnych deklaracji zostanie zlikwidowany od stycznia 2007. Roczna deklaracja podatkowa będzie składana, jednakże podatnicy muszą posiadać wystarczającą dokumentację, dla uzasadnienia wysokości dokonywanych miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy.

Darowizny na cele dobroczynne

Darowizny mogą być teraz dokonywane na rzecz znajdujących się w EU lub EEA organizacji dobroczynnych i są odliczane od dochodu do opodatkowania do wysokości 6 procent od podstawy opodatkowania.

Progi podatkowe i kwota wolna od opodatkowania

Po raz pierwszy od 2001 roku były one przedmiotem indeksacji.

Począwszy od 1 stycznia 2007 roku obowiązujące stopy podatku i progi podatkowe są następujące:

KOSZYK PODATKOWY PLN

PODATEK DOCHODOWY PLN

Powyżej

Poniżej

-

43 405

19 % minus 572.54 PLN

43 405

85 528

7 674.41 PLN plus 30% od kwoty powyżej 43 405 PLN

85 528

-

20 311.31 PLN plus 40% od kwoty powyżej 85 528 PLN